日本語ページ
Hejmo
Novaĵo
Jokohamo
Loko de junulara programo
Loĝado →
Jokohama Esperanto-Semajno
Programo
Organizantoj
Kontaktu nin
Kanto: Bonvenon al Japanio!
Ligoj

Loĝado

Amasloĝejo: ĉirkaŭite de verdaĵoj en agrablaj cirkonstancoj.

Precize legu pri kondiĉoj!!!
 1. Bazaj uzkondiĉoj
  • Loko: La Urba Centro de Eksterdoma Aktivado por Junuloj en Mituzawa-koen , Mitsuzawa-nishi-cho 3-1, Kanagawa-ku, Yokohama 221-0855, telefono 045-314-7726
  • Mendebla kapacito: 48 personoj (24 viroj kaj 24 virinoj), krome 2 japanaj esperantistoj kiel zorgantoj.
  • Akcepteblaj mendantoj: Nur registritaj kongresanoj. Prioritataj estas junuloj (precipe, malpli ol 20-jaraj kaj studentoj) kaj alilandanoj. Tiuj japanoj nekonformaj al supraj kondiĉoj sin anoncu. Se spacoj troviĝos, laŭ la ordo de mendpeto ankaŭ ili povos utiligi la servon.
  • Mendo: Eblas mendi ekde la 3-a ĝis la 12-a de aŭgusto 10 tagojn, kondiĉe minimume 6 tranoktojn sinsekvajn.
  • Prezo: Por 6-9 tranoktoj sen matenmanĝo = 4,800 enoj(ĉ 33 EUR).
 2. Loĝkondiĉoj
  • Limhoro: Je la 22h00 eksteraj pordoj fermiĝas, samhore oni devas estingi lampon de la dormoĉambro. La sekvan tagon matene je la 6h00 la pordoj malfermiĝas. Se vi malfrue revenas ol la limhoro, vi ne povas eniri en la loĝejon.
  • Manĝi kaj trinki: Manĝoj ne estas servataj. Aĉeteblas trinkaĵojn per aŭtomata vendilo en manĝejo. En la loĝejo malpermesate trinki alkoholaĵon.
 3. Loĝejo
  • Dormoĉambro: La centro havas 6 dormoĉambrojn kun klimatizilo. Ĉiu ĉambro kapablas akcepti 25 personojn. Ni luis el ili 2 ĉambrojn, unu por viroj kaj la alia por virinoj.
  • Manĝejo: Manĝi kaj trinki estas permesate nur en la manĝejo kun 64 seĝoj.
  • Banĉambro: Troviĝas 2 komunaj, unu por viroj kaj la alia por virinoj. Ambaŭ havas 4 duŝilojn. Baniĝ-tempo eatas limigita.
  • Necesejo: 2 komunaj, aparte por viroj kaj virinoj.
  • Kuŝaĵo: Faldebla matraco surplanke (do, ne necese kunporti dormsakon). Oni ŝanĝas litotukon en ĉiu tria tago.
  • Ne forgesu kunporti piĵamon, bantukon k.a. necesaĵojn.
  • Purigado de la ĉambroj estas komuna laboro de la loĝantoj. Kunlaboru!
 4. Aliro
  • Al la kongresejo: La centro troviĝas ĉ. 38 minutojn metroe/piede de la kongresejo Pacifiko-Jokohamo. la centro => ( piede 15 minutojn) Mituzawa-kamicho-eki => (metroe 8 minutojn, 230 enoj) Sakuragi-cho => (piede 15 minutojn) la kongresejo
  • Al ZAIM: La centro situas ĉ. 28 minutojn metroe/piede de ZAIM. la centro => ( piede 15 minutojn) Mituzawa-kamicho-eki => (metroe 10 minutojn, 230 enoj) Kannai => (piede 3 minutojn) ZAIM.
 5. Atentoj
  • Observu regularon de la centro, la publika edukinstalaĵo por gejunuloj.
  • Estu silentaj dumnokte, precipe post la 22-a, ĉar jam dormotempo!
  • Dumtage resti en la ejo estas permesite.
 6. Kiel mendi
  • Dezirantoj mendu al la loĝiga servo de LKK (al la retadreso: amasloĝejo92/@/gmail.com (/@/-->@) aŭ al la adreso de SUZUKI Keiichiro skribita en la DB). Necesas informoj:
   1. Nomo
   2. Sekso
   3. Kongresa numero
   4. Adreso
   5. Telefono kaj fakso
   6. Retadreso
   7. Restado (alvendato kaj forirdato, kiom da tranoktoj?)
   8. Aliaj rimarkoj
  • Dezirantoj en Japanio pagu al la konto de UK en Japanio, ricevinte de ni pag-peton, kaj tiuj el alilandoj pagu al la loĝiga servo surloke ĉe la UK.
  • Poste la loĝiga servo sendos konfirmilon. Limdato de la mendo estas la 31a de majo. Post la limdato, se ni havos lokojn, ni ankoraŭ akceptos la mendon.
 7. Malmendo
  • Malmendo devas esti skriba (ankaŭ retmesaĝoj konvenas).$B!!(BPor malmendo ĝis la 30a de junio, ni repagos la tutan sumon,minus 300 enoj por repago-kosto. Ĉe pli posta malmendo sen neevitebla kialo oni perdas la tuton.

Aliaj eblecoj de loĝado

Toyoko Inn Yokohama (Mendu per JABE, ne UEA)

 

Ĉu vi ne volas loĝi komforte kaj malmultekoste en Yokohama?

JABE (Japana Asocio de Blindaj Esperantistoj) gajnis favoran kondiĉon de la granda turista hotelo, tre pura kaj komforta, distance oportuna por UK-anoj, kaj nun per tiu favora kondiĉo disponos la ĉambrojn al multaj UK-anoj, kiuj pretas helpeti vidhandikapulojn.

En la hotelo realiĝos vera "Esperantio", ĉar tie loĝos pli ol 200 UK-anoj el diversaj landoj, inkluzive de ĉ.20 vidhandikapuloj.

 • La hotelo proponata estas:
  Toyoko Inn Yokohama-sutaziamu-mae-Sinkan
  (eŭrop-sence du- aŭ tri-stela, pura, komforta kaj granda hotelo)
 • Prezoj en japanaj enoj por unu tranokto kun matenmanĝo kaj por unu persono:
  en unulita ĉambro 6300 (inkluzive de la imposto)
  en dulita ĉambro 4200 (inkluzive de la imposto)
  en duoblalita ĉambro 4200 (inkluzive de la imposto)
 • Kiu rajtas loĝi tie?
  1. Vidhandikapuloj kaj iliaj akompanantoj, kunvojaĝantoj kaj kunlaborantoj.
  2. UK-anoj, kiuj pretas helpeti vidhandikapulojn en hazarde bezonataj okazoj:ekz. akompani ĝis la kongresejo, porti kafon en matenmanĝo ktp. (sed tiu bezono okazos eventuale malpli ol unu fojon dum la semajna restado).
 • Specialaj ofertoj nur por UK-anoj:
  1. Anticipe havigos al vi la mapon kaj trafikan gvidon al la hotelo.
  2. Je la alveno donos al vi informojn en Esperanto: pri la uzo de la hotelo kaj la ĉambro; informo pri trafiko inter konresejoj kaj la hotelo; gvido pri manĝejoj ĉirkaŭ la hotelo (inkluzive de la apuda "Ĉina Kvartalo").
  3. Eventuala rajtigo partopreni en por-blindulaj Tagmanĝo (en 5 aŭg) kun japana tradicia kuiraĵo kaj servado kaj en por-blindula ekskurso (en 8 aŭg) al Tokio por sperti vere japanan tradician kulturon, kiel vidantaj helpantoj, kiam restas lokoj. (Interesitoj petu de JABE detalan informon.)
 • Periodo de mendo-akceptado:
  de 1 aprilo ĝis 31 majo, 2007
 • Kiel mendi:
  Rete, telefakse aŭ letere sendu al JABE la necesajn informojn pri 15 detaloj:
  rete:jabe@esperanto.ne.jp
  telefakse:+81-3-3429-5196
  letere:JABE
  ĉe Esperanto-Kaikan, Tokyo-to, Sinzyuku-ku, Wasedamati-12-3, JP-162-0042 Japanio
 • Necesaj 15 detaloj pri vi por mendi:
   01 Familia nomo
   02 Persona nomo
   03 UEA-kodo
   04 Kongresa numero
   05 Adreso (inkluzive de landonomo)
   06 Telefon-numero
   07 Telefaks-numero
   08 Numero de poŝtelefono
   09 Ret-adreso
   10 La tagoj de tranoktado:
    10-1 ekde la __ de aŭgusto (alvendato)
    10-2 ĝis la __ de aŭgusto (forirdato)
   11 Dezirata tipo de ĉambro (unulita, dulita aŭ duoblalita):
    11-1 la unua deziro:
    11-2 la dua deziro:
   12 Nomo de kunloĝonto en la kazo de dulita ĉambro:
   13 Speciala(j) kondiĉo(j) pri vi:
      fizika handikapulo, pli ol 75-jara, infano, kun gvidhundo k.a.
   14 Dato de la mendo
   15 Nomo kaj kontaktadreso de la respondeculo pri la mendo
      (kiam anstataŭanto mendas)
  
  Rim.1: Ne abundas dulitaj ĉambroj kaj do foje ne povos plenumi vian deziron.
  Rim.2: Por rapide kaj malmultekoste kontakti, informu al ni pri viaj retadreso kaj telefaks-numero, se vi povas uzi ilin.
 • Kiel iros la afero post la mendo:
  1. JABE ekspedos al vi fakturon ene de du semajnoj.
  2. Je la ricevo de la fakturo vi devos tuj pagi la indikitan sumon al la poŝta ĝirkonto en Japanio de JABE. (Instrukcioj pri monsendo kaj aliaj troviĝos en la fakturo.)
  3. JABE finregistros vian mendon je la alveno de la pago.
  4. JABE ekspedos al vi konfirmilon kun mapo kaj aliaj informoj pri la hotelo en la komenco de julio.
  5. La kondiĉoj pri malmendo troviĝos en la fakturo.
  6. Pri la ŝanĝoj de la enhavo de la mendo, JABE postulos de vi la koston de la ŝanĝo, kiam la hotelo postulos tion.

Toyoko Inn Yokohama-sutaziamu-mae-Sinkan

205-3, Yamasita-tyo, Naka-ku, Yokohama-si

Pura, komforta kaj granda hotelo (277 ĉambroj kaj aldone en Honkan 164 ĉambroj).

Ĉiuj ĉambroj havas larĝa(j)n lito(j)n, aerklimatizilon, banejon kun necesejo, TV, telefonon, senpagan interretkonekteblon, akvovarmigilon, harsekigilon, fridujon, ktp. Kaj en la vestibla salono estas komuna kaj senpaga servo de telefono (enlanda ĝis tri minutoj), komputilo kun interreto, trinkakvo kaj kun pago trinkaĵvendilo, telefaksilo kaj lav-sekig-ilo de vestaĵo.

Senpaga matenmaĝo estos japanecaj rizbuloj, miso-supo, ĵus bakitaj panetoj, kafo.

La hotelo situas 15 minutojn de la ĉefa kongresejo (de la ĉefa kongresejo al la stacio piede 4 minutojn, per ofta metroo du staciojn, 3 minutojn por JPY180, kaj piede 5 minutojn) kaj 2 minutojn piede de ZAIM, la ejo de junulara kaj publika rogramoj.

La hotelo ne havas restoracion, sed ĉirkaŭe troviĝas manĝejoj, i.a. apude la Ĉina Kvartalo.